Guide 6P - Formeln för beslutsfattare som vill utveckla lönsammare affärer

PAKETERING - Allt börjar med att förstå det problem som kunden har och hur vi kan hjälpa till med att lösa behovet. Vi kan då skapa ett tydligt erbjudande i en lönsam affärsmodell med fokus på idealkunden.

PASSION - När vi vet vad vi skall göra, är det viktigt att ha rätt människor med en inställning att vilja lyckas. Tillsammans skapar vi en hållbar företagskultur baserad på våra värderingar.

PROCESS- För att varje medarbetare skall kunna lyckas behöver vi förstå vilka instruktioner och system som de behöver för att lyckas föra ut affärsmodellen med rätt kvalitet till kunderna.

PRESTATION - Nu är det dags att förstå vilket spel och strategi vi behöver använda för att nå våra försäljningsmål. Varje individ behöver bli lite bättre än sin senaste prestation, för att laget skall lyckas.

PRESENTATION - Nu har vi klart för oss vad, hur och varför vi finns till. Vi kan börja marknadsföra erbjudandet som hjälper kunden att förstå, att vi är den rätta för dem att lösa deras problem.

PÅVERKAN – Sker i tystnaden. Vi vill göra varje steg i kundens resa så enkelt och tydlig som möjligt och utifrån deras behov ge dem bästa möjliga upplevelse genom att samskapa kundvärde.

6p-600